poradnie specjalistyczne
Przychodnie lekarskie ABC Family Med. w Sopocie
gabinet lekarski - Przychodnia Niepodległości
rejestracja - Przychodnia Niepodległości
rejestracja - Przychodnia Małopolska

1. Systemy teleinformatyczne lub systemy łączności, przy użyciu których udzielane są teleporady

 • Teleporady udzielane są telefonicznie

Rejestracja na teleporady odbywa się:

 • telefonicznie lub osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00,
 1. rejestracja Przychodnia ul. Małopolska 11/1 Sopot tel: 58 550 55 66 i 58 550 66 55
 2. rejestracja Przychodnia Al. Niepodległości 748 Sopot tel: 58 555 04 15 i 58 555 04 16
 • mailowo, wysyłając wiadomość na adres:
 1. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Przychodnia ul. Małopolska 11/1 Sopot
 2. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Przychodnia Al. Niepodległości 748 Sopot

rejestracja mailowa prowadzona jest całodobowo, odpowiedzi udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00

2. Sposób ustalenia terminu teleporady

 • Teleporada realizowana jest nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta POZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sytemu łączności lub osobistego, lub w późniejszym terminie, który ustalony zostanie w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

3. Sposób nawiązania kontaktu między przychodnią, a pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia

 • W celu udzielenia teleporady lekarz POZ kontaktuje się telefonicznie z pacjentem. Teleporada udzielana jest w formie rozmowy z pacjentem obejmującej weryfikację jego aktualnego stanu zdrowia, ocenę wyników badań pacjenta, jeśli pacjent dysponuje takimi wynikami. Teleporada zakończona zostaje wydaniem diagnozy, skierowania lub recepty. W razie decyzji lekarza o konieczności osobistego stawiennictwa pacjenta w POZ pacjent umówiony zostaje na taką wizytę, lub bezpośrednio w miejscu pobytu pacjenta, jeżeli jego stan zdrowia uzasadnia wizytę domową.

4. Sposób postępowania w sytuacji brak kontaktu z pacjentem

 • W celu udzielenia teleporady Lekarz POZ co najmniej trzykrotnie próbuje skontaktować się z pacjentem w umówionym dniu i godzinie planowanej teleporady, w odstępie nie krótszym niż 5 minut. Po nieudanej próbie, sporządza stosowną adnotacje w dokumentacji pacjenta. Wizyta zostaje anulowana, dlatego na kolejną, pacjent powinien ponownie się umówić.

5. Świadczenia realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem obejmują świadczenia udzielane

 • w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń:
 1. których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.2)) oraz art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945, 1493 i 2401),
 2. związanych z wydaniem zaświadczenia,
 • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,
 • w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
 • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
 • dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego

z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w części II ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 1749, 1873 i 2043).

 • w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady -okoliczność ta powinna być ustalana w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

W trakcie teleporady lekarz może, bez dokonania badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia, oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

Lekarz może również wystawić zdalnie e-skierowanie, jeżeli nie ma do tego przeciwwskazań medycznych.

 6. Instrukcja o sposobie realizacji e-recepty

 • Pacjent otrzymuje czterocyfrowy kod do realizacji recepty. Podczas realizacji recepty w aptece, podaje kod wraz z numerem PESEL.

e-receptę można otrzymać w formie:

 1. papierowego wydruku e-recepty - należy zgłosić to lekarzowi podczas wizyty.
 2.  elektronicznej – konieczne jest założenie Internetowego Konta Pacjenta (IKP), po zalogowaniu się do Internetowego Konta Pacjenta w zakładce „Moje konto” należy wybrać sposób powiadamiania o e-recepcie. Do wyboru jest SMS, e-mail. Można wybrać również obie opcje.

7. Instrukcja o sposobie realizacji e-skierowania

 • e-skierowanie wystawia lekarz po przeprowadzonej konsultacji medycznej z pacjentem. e-skierowanie mogą być wystawiane na świadczenia:
 1. ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych,
 2. leczenie szpitalne – w szpitalach, które mają zawarte umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 3. badania medycyny nuklearnej oraz tomografii komputerowej zarówno finansowane ze środków publicznych, jak i niepublicznych - wystawia lekarz poradni specjalistycznej,
 4. badania rezonansu magnetycznego, badania endoskopowe przewodu pokarmowego i badania echokardiograficzne płodu – finansowane ze środków publicznych - wystawia lekarz poradni specjalistycznej.
 • Pacjent może otrzymać e-skierowanie w postaci:
 1. jeżeli posiada Internetowe Konto Pacjenta:

- SMS – 4 cyfry kodu

- e-mail – plik PDF zawierający e-skierowanie

 1. jeżeli nie korzysta z Internetowego Konta Pacjenta:

-wydruku papierowego podczas porady w gabinecie

- 4 cyfrowego kodu w rejestracji przychodni

 • Pacjent podczas rejestracji w wybranej przez siebie poradni podaje kod, który otrzymał od lekarza wystawiającego skierowanie, oraz PESEL. W przypadku jednostek medycznych, które nie korzystają jeszcze z systemu e-skierowań, pacjent podaje dane zgodnie z prośbą osoby rejestrującej. E-skierowanie uniemożliwia zapisy na te same świadczenia równolegle   w kilku placówkach.

dowód)Możesz też zalogować się przez.

8. Instrukcja o sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne

 • Aby otrzymać zapotrzebowanie na wyroby medyczne pacjent kontaktuje się z rejestracją przychodni i umawia na wizytę z lekarzem. Następnie lekarz weryfikuje zapotrzebowanie podczas rozmowy z pacjentem i wystawia wniosek na zaopatrzenie na wyroby medyczne, który zatwierdzony jest przez NFZ. Pacjent otrzymuje czterocyfrowy nr zlecenia lub na życzenie dokument ten można odebrać w formie papierowej.

 9. Instrukcja o sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych

 • Pacjent podczas wizyty otrzymuje skierowanie na badania diagnostyczne w wersji papierowe. Jeżeli skierowanie jest wystawione podczas teleporady – pacjent lub osoba upoważniona musi je odebrać osobiście w rejestracji.
 1. badania laboratoryjne wykonywane są:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 10:00

- w Przychodni ul. Małopolska 11/1 Sopot

- w Przychodni Al. Niepodległości 748 Sopot

wyniki można odebrać w rejestracji przychodni lub po otrzymaniu kodu w gabinecie zabiegowym, uzyskać dostęp do wyników na stronie

https://www.medipoint.pl/pl/invicta/podglad-wynikow-badan

 1. w przypadku pozostałych badań pacjent ze skierowaniem udaje się do miejsca wskazanego na skierowaniu lub zalecanego przez lekarza kierującego na badanie.

10. Instrukcja o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta

 • W celu korzystania z Internetowego Konta Pacjenta, należy wejść na stronę i zalogować się. Pacjent nie musi rejestrować konta, ale w celu zalogowania się, potrzebuje elektronicznego podpisu.
 • Pacjent m
 1. profil zaufany — to bezpłatny, elektroniczny podpis, dzięki któremu można załatwić urzędowe sprawy online. Profil zaufany pacjent załatwi bez wychodzenia z domu jeżeli jest klientem bankowości elektronicznej PKO Bank Polski SA, Santander, Banku Pekao, mBanku, ING Banku Śląskiego, Alior Bank, Millennium Bank, BNP Paribas, T-Mobile Usługi Bankowe oraz platformy Envelo. Jeśli pacjent posiada już profil zaufany, system daje możliwość zalogowania się za pomocą banku lub innego dostawcy PZ.
 2. tymczasowy profil zaufany — jeśli pacjent jest w wieku co najmniej 70 lat, może założyć tymczasowy profil zaufany, kontaktując się z urzędnikiem przez komputer. Taki profil jest ważny przez 3 miesiące.
 3. e-dowód — to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Logowanie następuje za pomocą czytnika.
 4. za pomocą konta bankowego iPKO lub Inteligo, konta internetowego w Pekao SA  lub konta w BOŚ lub w BNP Paribas lub konta w banku spółdzielczym.

News Flash

 • Oferta pracy

  Praca dla psychoterapeutów i lekarzy o specjalizacji z psychiatrii.

  czytaj>>>

   
 • Standard organizacyjny teleporady

  udzielanej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni „A.B.C. FAMILY MED”

  Czytaj >>>....

   
 • Endokrynolog bez kolejki

  Zapraszamy na odpłatną wizytę do lekarza endokrynologa lek. med. Anny Florysiak, która przyjmuje w każdy piątek w naszej przychodni przy ul. Małopolskiej.

  Więcej informacji >>...

   
 • Badanie USG u dzieci

  W naszej przychodni na ul. Małopolskiej w każdy wtorek można wykonać badanie ultrasonograficzne u dzieci.
  Badanie wykonuje lek. Julia Zielonka-Benkowska.

  Zapraszamy do rejestracji...

   
 • Endokrynolog dziecięcy

  Istnieje możliwość rejestracji na odpłatne wizyty do naszych lekarzy endokrynologów dziecięcych:
  lek. Beata Sztangierska

  Rejestracja: 58 555 04 15, 58 555 04 16

  Czytaj dalej...

   

Deklaracja wyboru

Deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, położnej środowiskowo-rodzinnej obowiązująca od 15 czerwca 2014 r.

Link>>

Szybki kontakt


Trójmiejskie Centrum Psychiatrii i Psychoterapii

logo tcpip www

Certyfikat ISO

logo iso2018

logo iso2018 

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

izzpdo

Wi Fi

Nasi pacjenici w trakcie oczekiwania do lekarzy w przychodniach, mogą korzystać bezpłatnie z dostepu do internetu przez WiFi.wifi-icon

Umowa NFZ

Zapraszamy wszystkich Pacjentów do naszych poradni w ramach umowy z NFZ,  ale również odpłatnie na dodatkowe terminy do wybranego lekarza.

 

Nasze telefony

Przychodnia Małopolska:
58 550 55 66, 58 550 66 55

Przychodnia Niepodległości:
58 555 04 15, 58 555 04 16